Liên hệ

Trang chủ

Blog

Deal Ngon

Harry

Quá nhiều thắc mắc

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào thì có thể gửi tin nhắn đến mình thông qua hòm thư bên cạnh này. Mình sẽ cố gắng hết sức trả lời bạn trong tầm hiểu biết của bản thân.

GỬI NGAY

@2021 - Goc Trai Nghiem Blog. All Right Reserved.
Mọi hình thức sao chép nội dung trên website này mà chưa được sự đồng ý đều là trái phép.

OHHARRY.COM

Địa chỉ: Vinhomes Grand Park

SĐT: +84 931 098 123

Website: https://goctrainghiem.com

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Contact Us

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG