Ngày 25/8, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) đã quyết định hủy thầu đối với 57 mặt hàng thuốc thuộc các gói thầu số 1, số 2 và số 3.

Theo trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, có nhiều lý do dẫn đến hủy thầu. Ví như, mặt hàng không có nhà thầu tham dự; hoặc chỉ có 1 nhà thầu tham gia, nhưng thương thảo không thành công; hoặc có 2-3 nhà thầu nhưng sản phẩm dự thầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) quyết định hủy thầu đối với 18 mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu số 1: “Cung cấp thuốc cho các tỉnh phía Bắc giai đoạn 2022-2023” do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện.

Trước đó qua đấu thầu tập trung gói thầu số 01 cung cấp thuốc cho các tỉnh Miền Bắc giai đoạn 2022-2023 lựa chọn được 27 nhà thầu là 84 danh mục có đề xuất trúng thầu. Giá kế hoạch là: 2.458 tỷ đồng, giá trúng thầu là: 2.033 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá 17,3% (tương đương 425 tỷ đồng).

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia cũng quyết định hủy thầu đối với 20 mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu số 2: “Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023” do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện.

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia cũng hủy thầu đối với 19 mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu số 3: “Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022-2023” do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện.

Trước đó, trung tâm đã tổ chức đấu thầu rộng rãi với 3 gói thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế theo vùng, miền và đã thu hút được 72 nhà thầu tham dự. Trong đó, có 52 nhà thầu tham dự gói thầu số 01 cung ứng cho các tỉnh Miền Bắc; 50 nhà thầu tham dự gói thầu số 02 cung ứng cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên; 55 nhà thầu tham dự gói thầu số 03 cung ứng cho các tỉnh miền Nam.

Về kết quả, có 39 nhà thầu trúng thầu, trong đó có 27 nhà thầu trúng thầu gói thầu số 1, có 27 nhà thầu trúng thầu gói thầu số 02, có 24 nhà thầu trúng thầu gói thầu số 03.

Tổng giá kế hoạch của các danh mục có đề xuất trúng thầu là 7.630 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 6.292 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá là 17,25% (tương đương với 1.337 tỷ đồng).Source link

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây