Rainmeter là gì? – Cách sử dụng Rainmeter tùy chỉnh màn hình của bạn.

Rainmeter Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Rainmeter ! Tôi đã đăng nhiều giao diện và chủ đề do cộng đồng tạo ra cho rainmeter trên trang web này, nhưng tôi có cảm giác rằng tôi cũng nên thực hiện một số hướng dẫn và giải thích về Rainmeter thực sự là gì. Vì vậy, trong […]

Tìm hiểm UltraUXThemePatcher là gì? Làm sao để cài đặt UltraUXThemePatcher

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về UltraUXThemePatcher ! Tôi đã đăng nhiều giao diện và chủ đề do cộng đồng tạo ra từ UltraUXThemePatcher trên trang web này, nhưng tôi có cảm giác rằng tôi cũng nên thực hiện một số hướng dẫn và giải thích về UltraUXThemePatcher thực sự là gì. […]